«Grensene for mitt språk er grensene for min verden»

Ludwig Wittgenstein


Om oss

Converto Translation ble etablert i 2001, og er basert på en samarbeidsmodell der vi gjør bruk av den absolutt beste språkkompetansen tilgjengelig for ditt prosjekt.

Oversettelser som fullt ut formidler dine konsepter og meldinger krever ofte spesialkunnskaper og faglig ekspertise for å sikre korrekt terminologi – men like viktig er evnen til å kombinere dette med kulturell innsikt og forståelse.

+44 (0) 1245 224660
info@converto.co.uk

Tjenester

 • Vi er meget fornøyd med oversettelser fra Converto. Man får kjapp tilbakemelding fra leverandør vedr. leveringstid. Vi opplever Converto som en pålitelig leverandør som leverer innenfor angitt leveringstid.
  Sotra Gruppen
 • Converto Translations har levert oversettelser til en rekke av våre prosjekter opp gjennom årene, og vi har alltid vært svært fornøyd – både med nivået av kundeservice, og med kvaliteten på selve arbeidet. Kan absolutt anbefale!
  VBP Media Group AS
 • Vi har benyttet oss av Converto Translations’ tjenester i en årrekke, og har alltid blitt behandlet profesjonelt og effektivt. Arbeidet de har levert har til enhver tid vært tilfredsstillende.
  Aust-Agder museum og arkiv IKS
 • Converto Translations har ved flere anledninger oversatt dokumenter for Bergen havn. Arbeidet blir raskt utført til avtalt pris, og med meget gode sluttresultater.
  Bergen og Omland Havnevesen
 • Jeg har gjennom de siste 12 år brukt Converto på alle mine oppdrag knyttet til oversetting, først og fremst mellom norsk og engelsk, men også til tysk. Årsaken er at Converto leverer på ALLE områder; fra rask, hyggelig og konkret tilbakemelding på forespørselen, til meget god faglig oversetting og ikke minst levering i henhold til avtalt pris og leveringstidspunkt. Kanskje en av de aller største fordelene med Converto er at de er gode på oversetting av faguttrykk og for vår del, reiselivsfaget og reiselivsspråket. I tillegg leverer de raskt og til gunstig pris. Jeg anbefaler Converto til alle mine kollegaer, og alle er alltid like fornøyd som det jeg er. Jeg gir Converto mine beste skussmål!
  Merethe Sandum, Hamarregionen Reiseliv